Skip to main content
 

Lease
Memmo biedt haar voertuigen aan op basis van Full Operational Lease. Hierbij zijn onderstaande componenten opgenomen in het contract:

  • Rente en afschrijving
  • Onderhoud en banden
  • Verzekering (optioneel)
  • Pechhulp
  • Administratie
  • Vervangend vervoer (optioneel)

Operational lease is een zogenaamde “off-balance” financiering. Dit houdt in dat er geen financiering opgenomen is op uw balans en dat de verschuldigde leasetermijnen ten laste van de winst geboekt worden.

Het is mogelijk dat uw liquiditeitspositie ruim toereikend is, waardoor het gunstiger is om zelf de voertuigen te financieren (eigen “funding”). Doordat wij de onderhoudshistorie volledig in beeld hebben, is de restwaarde goed te bepalen en behoort eigen “funding” tot de mogelijkheden.

De overeengekomen leasetermijn staat dus vast en is uitstekend te begroten. Indien er noemenswaardige afwijkingen zijn in het overeengekomen gebruik, kan er wel een hercalculatie plaatsvinden. Dit bespreken wij pro-actief gedurende de overeengekomen periode.

Om een zo gunstig mogelijke restwaarde te hanteren, is het onderhoud een standaard onderdeel van de lease overeenkomst. Verzekering kan echter wel bij uw eigen verzekeraar worden ondergebracht.

Indien gewenst verstrekken wij uiteraard graag een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) bij het aangaan van een overeenkomst.

Kort samengevat zijn alle zaken geregeld zijn een vast bedrag per maand; vanaf aflevering tot de inname per einde contract.