Skip to main content
 

Efficiency
Het begeleiden van bewoners die niet zelfstandig naar buiten kunnen, is arbeidsintensief. Bestaande hulpmiddelen vereisen veelal één begeleider per bewoner. Met meerdere mensen naar buiten gaan, betekent dan ook een grote personele belasting. Onze Memmo’s bieden u de mogelijkheid om met één begeleider drie bewoners te ondersteunen.

Voorbeeld
Een buitenactiviteit van één uur voor twaalf bewoners, vergt op dit moment twaalf uur personele begeleiding. Het inzetten van onze Memmo’s vergt voor eenzelfde activiteit slechts vier uur personele inzet.

Voor kortere ritjes wordt vaak gebruik gemaakt van duur en inefficiënt taxivervoer. Taxi’s zijn namelijk niet altijd direct beschikbaar en de kosten zijn hoog. Daar komt bij dat steeds meer gemeenten milieuzones en autoluwe (stads)centra invoeren. Regulier vervoer per auto wordt daardoor ernstig ingeperkt.

Efficiency